Physical vs Psychol...
 
Notifications
Clear all

Physical vs Psychological Battle. / Batay Fizik vs sikolojik.

We can never physically win a Psychological battle. / Nou pa janm ka fizikman genyen yon batay sikolojik.
Share:

Checkout these videos below / Gade videyo sa yo anba a