Platfòm e-Magazin ANNFELANSANM, pral vwa ou, yon platfòm pou tout frè ak sè ayisyen nou yo, pou pataje ide yo pou pwosperite Ayiti. Objektif nou se dekouvri ak prezante tout trezò ki kache nan peyi yo te rele La Perle des Antilles.

Koute batman kè ou lè w ap ekspoze a pwojè sa a pase ou pral konnen si li lè pou jwen nou nan leve Ayiti pou jenerasyon kap vini yo..


Ak e-Magazin sa :

1) Nou pral aprann rekonekte ak zansèt nou yo ki te bay lavi yo pou libète nou

2) Ankouraje kilti nou an (agrikilti, dans, mizik, espò espirityalite, ak istwa)

3) Anbrase tout pwojè ki pral pote valè nan peyi a.

Nou vle leve defi a. Tanpri ann mete vwa nou, lespri nou ak nanm nou ansanm poun trase chemen libète epi sove jenerasyon kap vini yo.

Nou te fèl anvan e nou ka fèl ankò pa rebati peyi a.

“L’union Fait La Force” ki vle di “Inyon se fòs nou”